Terminy usług:
1. Czyszczenie chemiczne:
- termin zwykły - od 10 do 24 godzin
- expres - od 3 do 6 godzin
- skóry - od 6 do 8 dni


2. Pranie:
- termin zwykły - od 3 do 6 dni
- expres - od 8 do 24 godzin
- maglowanie - od 8 do 48 godzin
- dywany - od 8 do 10 dni

Regulamin

Przedmioty przyjmowane są w punktach pralniczych na podstawie dowodu przyjęcia. Opłaty pobierane są przy oddaniu przedmiotów do czyszczenia, prania wg cennika znajdującego się na stronie.
Za usługi expresowe pobierane są ceny podwyższone o 50% w stosunku do cen zwykłych.
Za usługi wykonywane u klienta w domu dodatkowo pobiera się opłatę w wysokości 25% wartości usługi w terminie zwykłym nie więcej jednak jak 15zł na terenie miasta Racibórz.
Za czyszczenie garderoby i bielizny silnie zabrudzonej lub mocno poplamionej pobiera się dodatkowo opłatę w wysokości 25% ceny zwykłej danej usługi.
Za usługi dodatkowych przedmiotów nie wymienionych w cenniku pobiera się opłaty w wysokości określonej dla przedmiotów najbardziej zbliżonych w cenniku.
W razie nie odebrania przez klienta przedmiotu usługi w ciągu 10 dni od ostatniego dnia terminu odbioru, dolicza się składowe w wysokości 10% usługi za każdy dzień zwłoki.
Składowe jest naliczane i pobierane przy odbiorze usługi.
Przedmioty nie odebrane po upływie 1/2 roku od dnia odbioru, przekazywane są nieodpłatnie do karitasu.
Za samo parowanie garderoby pobierana jest opłata w wysokości 50% ceny usługi podstawowej danego przedmiotu.
Za parowanie z prasowaniem pobierana jest opłata w wysokości 50% ceny usługi podstawowej danego przedmiotu.
Za czyszczenie i pranie garderoby wysoko wartościowej w kwocie powyżej 1500zł ekspedientka pobiera 3% wartości podanej kwoty klienta jako cenę za usługę.
 
start | cennik | regulamin | kontakt | mapa